Odvodňování kalů šnekovými lisy

Potřebujete odvodnit kaly s minimálními provozními náklady na sušinu, kterou dosahují pouze nejlepší výkonové odstředivky? Chcete odvodňovat kontinuálně bez zásahu obsluhy se zanedbatelnými náklady na elektrickou energii a údržbu? Pak jsou tu pro vás pomaloběžné šnekové lisy, vyráběné ve firmě IEA Derflinger GmbH, v Rakousku, nedaleko města Linec. V Evropě se tyto šnekové lisy objevily poprvé v roce 2000. Díky pomalým otáčkám  (0,5 – 1,2) pracuje toto zařízení naprosto tiše, bez jakýchkoli vibrací a s minimálním opotřebením. Odvodňování se může realizovat absolutně bez zásahu obsluhy, pouze s občasnou kontrolou a údržbou. Moderní řídící panel umožňuje programování veškerých funkcí a sledování výkonu, jakož i spotřeby organického flokulantu. Zařízení je vhodné pro všechny kaly, které je nutno srážet organickým flokulantem a tam kde je požadavek plně automatického, bezobslužného kontinuálního provozu.

Zařízení

Tým IEA vyvinul šnekový lis na odvodnění kalu v roce 1990 a od roku 2005 se prodává v Evropě a od roku 2010 vyrábí v Rakousku IEA Derflinger GmbH. Více než 200 referencí zařízení na odvodňování kalu se šnekovým lisem IEA jako odvodňovací jednotkou, které byly dodány v posledních 10 letech v Evropě ukazuje zkušenosti v tomto segmentu trhu. Koordinaci služeb v ČR a SR provádí firma Fryauf FilMix s.r.o. V ČR a SR je instalováno více než 40 šnekových lisů dodaných prostřednictvím našeho zastoupení. Jsme plně schopni spolupracovat při projekční a stavební přípravě, montáži, zajišťujeme zprovoznění zařízení i kompletní servis.

Díky rozmanitosti typů – je nabízeno více než 40 různých typů šnekových lisů (od 10 do 2 000 kg sušiny za hodinu – pro těžební aplikace lze dosáhnout 50 000 kg sušiny za hodinu nebo i více) – dokážeme vybrat nejlepší možné řešení pro každou aplikaci.

Použití

  • čistírny odpadních vod – aerobně stabilizovaný i vyhnilý kal
  • úpravny vod – kal z úpravy pitné vody
  • mlékárny – aerobně stabilizovaný kal z mlékárenského provozu
  • bioplynové stanice – odvodnění digestátu
  • povrchové doly – mourový kal
  • papírny – papírenský kal
  • ostatní odvětví, kde je nutno kal srážet organickým flokulantem