filmix

Od roku 1993 se zabýváme odvodňováním kalů, mícháním, mletím, dispergací a tónováním barev.
Dlouholeté zkušenosti a bohaté reference v jednotlivých odvětvích jsou zárukou, že spolu s našimi partnery dokážeme vyřešit i ty nejnáročnější úlohy.

Nabízíme:
Dodávky jednotlivých zařízení
Dodávky technologických celků s našimi zařízeními vč. projektu montáže a zprovoznění
Základní servisní úkony
Servisní prohlídky zařízení a dodávku náhradních dílů
Laboratorní a poloprovozní testy
Odborné semináře

Výhradní zastoupení firem:
Andritz separation GmbH – výroba a prodej kalolisů jakož i kompletních linek pro odvodnění suspenzí
Andritz-Jochman s.r.o. – výroba a prodej kalolisů jakož i kompletních linek pro odvodnění suspenzí
Netzsch Feinmahltechnik GmbH – výroba a prodej perlových mlýnů, dissolverů a dalších doprovodných zařízení pro zdrobňování a homogenizaci suspenzí
Netzsch-Condux Mahltechnik GmbH – výroba a prodej mlecích a třídících systémů pro práškové produkty
Inkmaker s.r.l. – výroba a prodej dávkovacích a tónovacích automatů pro míchání barev
Applied Cemicals GmbH – výroba a prodej šnekových lisů A-I-S pro odvodnění organickým flokulantem srážených kalů