Výhradní zastoupení firmy: 
Historie firmy Netzsch Feinmahltechnik sahá až k roku 1896, kdy firma Netzsch se sídlem v Aši začala vyrábět kulové mlýny pro
přípravu silikátových surovin. Ruku v ruce s rozvojem výroby keramiky a hlavně porcelánu v českoněmeckém pohraničí se rozvíjela 
i firma Netzsch. 
Specializace v oblasti mletí a míchání dosáhla takového stupně, že v roce 1974 vzniká samostatný subjekt Netzsch Feinmahltechnik
GmbH, která se zabývá vývojem a výrobou strojů určených pro mletí, míchání a dispergaci.


V oblasti míchání a dispergace jsou to míchadla všeho druhu - nástěnná, stojanová , vestavěná do nádrží, dissolvery, speciální
kombinovaná míchadla se stěrkami, jakož i planetové míchače. 
Tyto produkty dodáváme samozřejmě v kombinaci s nádobami, které mohou být chladitelné i evakuovatelné, s různě řešeným
dávkováním suchých produktů ke kapalinám atd.
Naše inženýringové oddělení je schopno navrhnout novou výrobu, popř. a posoudit a event. zefektivnit stávající výrobu.

Samostatnou jednotku tvoří vakuové dvoukonusové mísiče a sušárny, sloužící zejména v průmyslu tvrdokovů.

Další samostatnou jednotku tvoří nové dispergační jednotky nazývající se PSI Mix určené pro velké výkony s stejným nebo lepším
výsledkem nežli klasické dissolvery, avšak s nižší spotřebou elektrické energie. 

Veškeré mlýny a míchadla mají u firmy Netzsch zmenšené protějšky v laboratorních zařízeních. Zkoušky, které se na těchto
laboratorních strojích provádějí, je pak možné přepočítat na výrobní stroje. 
Plně vybavená Laboratoř je našim zákazníkům k dispozici v Selbu - 10 km od Aše.

Chcete vypracovat předběžnou nabídku?           
Po vyplnění jej prosím zašlete mailem na          PROVOZNÍ STROJE


LABORATORNÍ STROJE