Rotační mikrosíta pro odstranění drobných nečistot z kapalin

Velmi  jemná síta pro separaci extrémně drobných nečistot nám umožňují optimalizaci vratných nebo technických vod . Dalším využitím těchto mikrosít jsou aplikace s přímým odtokem do vodních zdrojů. Mikrosíta jsou schopna odstranit z odpadních vod téměř všechny rozložitelné i nerozložitelné látky, organický i anorganický materiál. Účinnost v odstraňování nečistot pak může být až 95% u rozpuštěných pevných látek. Pro oblasti, kde je nutno čistit odpadní vody, jsou mikrosíta firmy HJORTKÆR maskinfabrik a/s  ekonomicky a technicky vhodným řešením.

 
 

Zařízení

Rotační mikrosíto MF 600 a MF 1000 je robustní a flexibilní řešení pro optimalizaci vratných nebo technických vod. Sítový buben se sestává z podpůrného síta s velkými otvory. Toto síto může být potaženo jak tkaninovým filtrem, tak ocelovým sítem. Napínací systém z nerezavějící oceli zabezpečuje správné natažení filtrační plachetky a drenážní systém podpůrného síta umožňuje bezproblémový odvod filtrátu. Separované částice jsou vynášeny v čelní části filtru, zatímco odseparovaná kapalina (voda) odtéká přes přepad dále ze spodní části vany zařízení. Opčně může být zařízení vybaveno odděleným přepadem tak, aby přepad neústil do odtoku zahuštěného materiálu. Filtrační buben je ostřikován z vnější strany sestavou trysek, umístěných v horní části. Umístění a upevnění trysek umožňuje jejich nastavení tak že mohou ostřikovat ve směru nebo proti směru otáčení bubnu. Trysky jsou rychle demontovatelné za účelem čištění nebo výměny.

Použití

  • Separace vlasů, vláken a jemných suspendovaných materiálů
  • Jemné cezení na výpustech do recipientu
  • Záložní zdroj užitkové vody
  • Redukce CHSK a BSK